Methode & Aanpak

 

Ten behoeve van Marktonderzoeken en Analyses:

De werkwijze is gericht op het leveren van maatgerichte oplossingen. Het is van belang precies vast te leggen wat de doelstellingen van het project zijn. Na afronding wordt vastgesteld of het gevraagde ook daadwerkelijk geleverd is.

In de eerste fase worden afspraken gemaakt over de aanpak van het project, tussentijdse evaluaties, verslaggeving en de eindpresentatie. Belangrijke onderdelen zijn de geheimhouding en eigendomsrecht.

In de tweede fase wordt het project uitgevoerd. Naargelang de tussentijdse resultaten, zijn in samenspraak met de opdrachtgever wijzigingen in het project mogelijk.

De derde fase omvat de levering van een uitgebreide rapportage en indien gewenst met mondelinge toelichting via een presentatie en/of face-to-face discussie.

De informatie wordt gewonnen via internet, naslagwerken, publikaties en directe contacten in de markt. Dit zijn bijvoorbeeld producenten, distributeurs, brancheverenigingen en vakspecialisten.

Moody Consultancy staat open voor vervolg trajecten, zoals implementaties, inkoop, klanttevredenheid en dergelijke.

 

Waarom kiezen voor Moody Consultancy? 

Terug naar de homepage
Terug naar de statiche items